Posts by Sunil

Mo:Mo: (Dumpling)

Mo:Mo: (Dumpling)

Vegetable Mo:Mo (Dumpling)

Vegetable Mo:Mo (Dumpling)

Steam dumpling stuffed with vegetables, served with Chutney sauce.